Algemene voorwaarden

Welkom op de website van Slick Sneakers, welke includeert, maar niet is gelimiteerd tot www.slick-sneakers.com (de “Sites”). De sites zijn ten behoeve van de service aan onze klanten. Leest u alstublieft de algemene voorwaarden van de Sites goed, welke van toepassing zijn op elke transactie via, of afgeleid van de Sites (de “Overeenkomst”). Wanneer u gebruik maakt van de Sites betekent dit dat u de algemene voorwaarden accepteert en gebonden bent aan de Overeenkomst. Wanneer u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, maakt u dan alstublieft geen gebruik van de Sites. Onze vertrouwde relatie met u als loyale klant is voor ons uiterst belangrijk. Om die reden zullen uw rechten ten alle tijden gerespecteerd worden en dat u vertrouwen heeft in Slick Sneakers.

Artikel 1 – Wijzigingen

Wij behouden ons het recht om deze Overeenkomst te updaten en wijzigen op elk mogelijk tijdstip zonder voortijdige aankondiging. Daarom vinden wij het belangrijk dat u de Overeenkomst opnieuw leest bij elke keer dat u gebruik maakt van de Sites. Wanneer wij veranderingen doorvoeren op dit beleid, worden deze hier kenbaar gemaakt.

Artikel 2 – Transacties

Wanneer je een order bij ons plaatst, houd er dan rekening mee dat je verplicht bent om de betaling te voldoen. Wij behouden ons het recht om orders van u te weigeren. Wij kunnen, wanneer wij dat nodig achten, hoeveelheden bestelde items weigeren of limiteren, per persoon, per huishouden, per organisatie, per land of per order. Deze restricties kunnen ook gelden voor toekomstige orders afkomstig van hetzelfde account, dezelfde creditcard en/of hetzelfde factuur- en/of ontvangstadres. Wanneer wij het nodig achten een order te weigeren wordt u voortijdig gecontacteerd via uw emailadres, factuuradres of telefoonnummer dat u heeft vrijgegeven bij het plaatsen van de order. Wij behouden ons tevens het recht om orders te weigeren of limiteren van in onze ogen ongeautoriseerde verkopers of distributeurs.

Artikel 3 – Items

Alle door ons aangeboden items op de Sites worden in hun compleetheid en in goed vertrouwen verkocht. Alle items zijn 100% authentiek en worden verzonden in originele verpakking, tenzij expliciet anders is vermeld. De weergegeven prijzen zijn inclusief BTW conform de margeregeling, exclusief verzendkosten en eventuele andere extra kosten. Onze BTW is conform de margeregeling van collector’s items en tweedehands goederen. De afbeeldingen en beschrijvingen van de items worden duidelijk weergegeven; wat u ziet is wat u krijgt. Houdt er rekening mee dat in items voor foto’s vaak vulling of een spanner wordt gebruikt, waardoor de vorm van het item kan afwijken van de foto’s. Daarnaast wordt er vaak een flitser en belichting gebruikt, waardoor de kleuren anders kunnen uitkomen op foto’s dan in de realiteit. Alle items zijn collector’s items en initieel bedoeld voor display; niet om te dragen. Draagbaarheid wordt niet gegarandeerd door ons en het dragen van items is op uw eigen risico. Wanneer u vragen heeft over de conditie van een specifieke item, neem dan contact met ons op.

Artikel 4 – Beschikbaarheid

Alle items op onze Sites worden aangeboden zolang de voorraad strekt. Wanneer een bestelde item tijdelijk of definitief uit voorraad is, informeren wij u zo snel mogelijk en kunt u alsnog beslissen een deel van, dan wel uw volledige order te annuleren of te wijzigen. Slick Sneakers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die zou kunnen voortkomen uit het tijdelijk/definitief niet voorradig zijn van een item.

Artikel 5 – Betalingsmethoden

Wij accepteren drie betalingsmethoden: (1) Direct Bank Transfer (internationaal): Deze betalingsmethode is bestemd voor internationale kopers die geen PayPal-account hebben. U kunt het totaalbedrag van uw order direct overmaken naar onze bankrekening. Houdt u er rekening mee dat deze betalingsmethode 1 tot 5 werkdagen kan duren. Na het plaatsen van uw order kunnen wij u om een screenshot of foto als bewijs van de transactie vragen. Deze betalingsoptie bieden wij u gratis aan. (2) iDEAL: Voor Nederlandse kopers is het mogelijk om af te rekenen via iDEAL, door middel van internetbankieren. Deze betalingsoptie bieden wij u gratis aan. (3) PayPal: Slick Sneakers verrekent voor deze betalingsmethode 4% van het totaalbedrag van uw order extra om uw gerelateerde PayPal-kosten te dekken. Wanneer uw PayPal gekoppeld is aan een creditcard zult u eventueel creditcardkosten moeten betalen. Dit geldt niet voor betalingen vanaf uw PayPal-saldo of een gekoppelde bankrekening. Alle betalingen dienen in euro’s te geschieden. Wanneer het door Slick Sneakers ontvangen bedrag ontoereikend is, zal er per e-mail worden verzocht om het resterende bedrag over te maken.

Artikel 6 – Transport

Items worden verzonden na het ontvangen van de volledige betaling. Het risico op verlies en/of schade tijdens het transport van de bestelde items is voor uw eigen rekening. U moet begrijpen en akkoord gaan dat Slick Sneakers niet aansprakelijk gesteld kan worden voor directe of indirecte schade veroorzaakt door de (verzend)service die wij aanbieden. Voor uw aankoop van sneakers geldt dat alle orders vanuit het buitenland worden verzonden met een traceercode en verzekeringsservice tot €500. Orders binnen Nederland worden ‘aangetekend’ verzonden. Voor uw aankoop van accessoires geldt dat enkel orders met grote getale accessoires getraceerd en verzekerd verzonden worden. Zorg ervoor dat jouw adres en telefoonnummer correct worden ingevuld bij het plaatsen van jouw order. Alle items zijn aankopen op eigen risico. Schade veroorzaakt door verzenden zal door is voor uw eigen rekening of zal door u moeten worden afgehandeld met de bezorgservice. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies van pakketten door de bezorgservice. Slick Sneakers zal u uw traceerinformatie en contactinformatie van de bezorgservice toesturen wanneer u dat nodig acht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de weergegeven traceerinformatie van PostNL. Wanneer u een andere bezorgdienst wenst dan PostNL, bijvoorbeeld via DHL of UPS, dan zijn risico’s van deze bezorgdienst voor uw rekening.

Artikel 7 – Invoerbelasting

Wanneer er en order wordt geplaatst bij Slick Sneakers die op een buitenlandse bestemming buiten de Europese Unie bezorgd moeten worden, dan is het mogelijk dat u te maken krijgt met invoerregelingen en/of belastingen gebonden aan het land van bestemming. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane directe of indirecte kosten. Wij hebben nimmer zicht op invoerregelingen en/of belastingen en wij kunnen dan ook niet voorspellen hoe hoog uw invoerbelasting kan uitvallen. Neem contact op met uw lokale belastingdienst voor meer informatie over douane- en/of accijnsregelingen.

Artikel 8 – Levering

Voor uw aankoop van sneakers geldt dat nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen, u uw order gemiddeld binnen 2-5 werkdagen zult ontvangen. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt u hierover tijdig ingelicht. Bij orders met een land van bestemming buiten Nederland, zult u uw order doorgaans binnen 10 werkdagen ontvangen. Slick Sneakers heeft geen invloed op eventuele vertragingen. Voor uw aankoop van accessoires geldt dat nadat wij uw volledige betaling hebben ontvangen, u uw order binnen 5 werkdagen zult ontvangen. Bij orders met een land van bestemming buiten Nederland, zult u uw order binnen 30 werkdagen ontvangen. Dit kan variëren per land van bestemming. Slick Sneakers is niet verantwoordelijk voor uitzonderlijke vertragingen (bijvoorbeeld door douane) door de bezorgservice en wij hebben hier geen controle over. Wanneer u een order bij ons plaatst, accepteert u het risico dat uw bezorgtijd kan vertragen.

Artikel 9 – Retourneren

Al onze items zijn uniek voor u als klant en worden na verzending als bederfelijk ervaren; om die reden zijn alle verkopen definitief. Dit houdt in dat het niet mogelijk is om uw gekochte item(s) te retourneren. Al onze items zijn collector’s items, bedoeld voor display, uniek in deze conditie en bederfelijk, waardoor draagbaarheid niet gegarandeerd kan worden. Wij bieden u dus géén bedenktijd na aankoop; daarbij is de Wet Koop of Afstand niet van toepassing. Bij het plaatsen van uw order accepteert u het feit dat u afziet van bedenktijd. Er worden hierop geen uitzonderingen gemaakt. Items bevatten doorgaans gebruikssporen en kunnen niet meer draagbaar zijn. Er kunnen cracks/scheurtjes zitten in items; deze kunnen ontstaan bij het verzenden. Ook kunnen er verborgen gebruikssporen in een schoen zitten, die in het verleden gerepareerd zijn. Hiervoor is Slick Sneakers niet verantwoordelijk. Houdt u er alstublieft rekening mee dat ook de originele itemverpakking gebruikssporen heeft. Voor zover voor ons mogelijk is, wordt de conditie van items weergegeven op de bijbehorende afbeeldingen en in de gerelateerde beschrijvingen. U wordt geacht de conditie juist te interpreteren op basis van deze informatie. Het is niet mogelijk om de condities van items achteraf te bediscussiëren.

Artikel 10 – Privacy

Wij respecteren onze klanteninformatie als privé en vertrouwelijk en deze informatie zal niet verkocht worden of gedeeld worden met andere partijen, tenzij we te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking van dergelijke informatie noodzakelijk is om te voldoen aan toepasselijke wetgeving, regelgeving, juridische procedures of een uitvoerbaar verzoek vanuit de overheid. U kunt de Sites bezoeken zonder persoonlijke gegevens te hoeven verstrekken. Wij gebruiken gegevens die u zelf verstrekt uitsluitend om uw order zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor andere activiteiten worden uw gegevens uitsluitend gebruikt met uw toestemming.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid

Slick Sneakers is enkel aansprakelijk wanneer wij duidelijke nalatigheid begaan of onzorgvuldig handelen jegens onze klanten. Ondanks dat de inhoud van onze webshop met uiterste zorg is samengesteld, is Slick Sneakers niet verantwoordelijk voor onjuistheden, onvolledigheden of eventuele directe en/of indirecte gevolgen op basis van de informatie op de Sites.